Arrangör/Organiser: Stockholms universitets studentkår
Webbadress/Webpage: http://www.sus.su.se/kalender/radomrad-3
Kontakt/Contact: Josefine Malmkvist
Ingen föranmälan krävs/No registration required

Kåren inleder med en kort presentation och därefter hålls en workshop där vi gemensamt spånar fram idéer om hur kåren och studentråden kan arbeta ihop i framtiden.

Seminariet riktar sig till dig som är eller funderar på att gå med i ett studentråd. Ingen föranmälan behövs. Vi på bjuder på kaffe och macka!

Råd om råd är Stockholms universitets studentkårs seminarieserie om studentinflytande. Vi kommer att hålla tre seminarier i mars:

7 mars: Studentråd och studenträttigheter
16 mars: Ett starkare studentråd
30 mars: Påverka kåren