Arrangör/Organiser: Utbildningshistoriska seminariet vid SU
Kontakt/Contact: Joakim Landahl
Ingen föranmälan krävs/No registration required

16 maj, 16:00-18:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, rum 1708
Kajsa Ohrlander, Stockholms universitet:
Befrielsen ur ”barndomens kvinnoland"! Diskurser om förskolan som spjutspets mot ett öppnare, gränsöverskridande samhälle, åren runt 1970.