Utställare

Kår- och fakultetsföreningar

SU Inkubator/SU Holding
SUs egen inkubator. Din affärsidé - vår styrka.

Studentpalatset
Läsplatser och grupprum för studenter vid Stockholms universitet, KTH, Karolinska Institutet, Södertörns högskola och Handelshögskolan i Stockholm.

Kårsdraget
Tycker du om att spela musik eller dansa? Gå med i Stockholms universitets bästa, vackraste, roligaste och enda studentorkester med balett!

Muslimska studenter SU
En studentförening med målet att öka gemenskapen mellan studenter samt stödja muslimska studenter på universitetet.

Moderata Studenter Stockholms Universitet
En liberal-konservativ förening som arbetar för studenter på universitetet genom engagemang i studentkåren, faciliteter och evenemang.

Rainbows Stockholm University

Amnesty International at Stockholm University
En amnestygrupp som jobbar under Amnesty International för att mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid. Vi anordnar kampanjer och event och har regelbunda möten. Vi pratar engelska i gruppen.

Humanistiska föreningen HumF
En fakultetsförening för alla som studerar humaniora. Vi ordnar pubar, middagar, fester, lunchföreläsningar och annat roligt som våra medlemmar vill göra!

Naturvetenskapliga Föreningen
Inriktar sig primärt till naturvetarstudenter men är öppen för alla! Vi erbjuder en studiesocial miljö och anordnar ett antal olika aktiviteter av våra sektioner som pubar, dj-sessioner, spex, exkursioner och labbar.

Högerjuristerna
Samlar liberala och konservativa studenter och erbjuder allt från talarkvällar till annan muntration.

ESN SU
Vi gör utbytesstudenternas liv i Stockholm lite roligare!

Tukholman suomalaiset opiskelijat

Centerstudenter Stockholm
Arbetar för en friare och bättre tillvaro för studenter.

Marxistiska Studenter

SF - Samhällsvetenskapliga Föreningen
Den största föreningen på campus. För dig som studerar ett samhällsvetenskapligt ämne eller är intresserad av samhällsvetenskap. Vi anordnar pubar, sittningar, innebandyträningar, danslektioner, föreläsningar och mycket mer.

Föreningen Ekonomerna
We brighten the student lives of business and economics students at Stockholm University!

Symbios
Vårt mål är att sprida klimatmedvetenhet och inspirera studenter till att bidra till positiv förändring.

S-studenter
Socialdemokratiska studenter på.Stockholms universitet. Engagera dig för jämlikhet, jämställdhet och en hållbar framtid.

Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm (FMS)
En politiskt fristående förening för liberala och konservativa studenter.

Stockholm Debate Society
The Stockholm Debate Society promotes British Parliamentary style debate in Stockholm and organizes regular training sessions, workshops and other debate related events. We compete in national and international debate tournaments.

Effective Altruism SU
Effektiv altruism handlar om att använda evidens och kritiskt tänkande för att förbättra världen så mycket som möjligt.

Stockholms Universitets Fotbollsförening

Medley Stockholm Sports Center
Det självklara träningsvalet på universitetsområde!

ELSA Stockholm
Juridikintresserade med internationell utblick.

Vänsterns studentförbund

Stockholms universitets studentkår
Vi företräder studenternas gemensamma intressen och har i uppgift att garantera studenterna inflytande över sin utbildning. Vi arbetar också för att skapa ett rikt socialt studentliv.

Stockholm Association of International Affairs (Utrikespolitiska Föreningen i Stockholm)
The Stockholm Association of International Affairs is a politically and religiously independent association that aims to broaden the interest and understanding of international issues.

Stockholms Studenters IF
Vi är idrottsföreningen för alla studenter vid Stockholms universitet med 120 träningsgrupper inom 20 olika idrotter.

Liberala studenter
En organisationen för alla studenter i Stockholmsområdet med liberal värdegrund. Vi kämpar för frihet, människors lika värde och det liberala bildningsideal på Stockholms universitet och högskolor.

Lärarjouren
Lärarjouren erbjuder flexibelt och meriterande extrajobb under studietiden.

UNA Stockholm University
A student association which offers a meeting point for all students at the university who are interested in the United Nations. Thanks to its volunteers and members, the association arranges activities related to UN issues, such as seminars, debates, campaigns, study visits and workshops, as well as preparations for, and participation in, UN-simulation games.

Stockholm Debate Society
The Stockholm Debate Society promotes British Parliamentary style debate in Stockholm and organizes regular training sessions, workshops and other debate related events. We compete in national and international debate tournaments.

Stockholms Universitets Studentkårs Klubbmästeri

Stockholm Model United Nations
SMUN offers a fantastic opportunity for students to debate global issues currently faced by world leaders, and to draft resolutions in response to these issues.

Universitetets enheter

Universitetsbiblioteket
Kurslitteratur, studieplatser, grupparbetsrum, sökhandledning och mycket mer – bibliotekets resurser hjälper dig att plugga effektivt.

Studenthälsan
Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej.

Särskilt pedagogiskt stöd
Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna.

Studie- och språkverkstaden inkl. Academic Writing Service
Hos oss kan du utveckla dina studiestrategier och ditt akademiska skrivande. Boka individuell handledning eller gå på någon av våra föreläsningar, seminarier eller skrivgrupper.

Språkstudion
Språkstudion är till för dig som studerar, undervisar, forskar eller på annat sätt är intresserad av språk vid Stockholms universitet.

Internationell mobilitet
Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle.

Allmän studie- och karriärvägledning
Hjälper dig att navigera i det stora utbudet av program och kurser vid Stockholms universitet. Du kan även få generell information om högskoleregler och studier vid universitetet.

IT-avdelningen
Stockholms universitets centrala IT-avdelning.

Övriga

Skatteverket
Folkbokföring för både svenska och utländska studenter

Campusbutiken
Campusbutiken har kommissionsförsäljning av begagnad kurslitteratur.