Vad är egentligen populism? Hur påverkar den våra politiska system i Europa och världen? Vilka jämförelser kan man göra mellan dagens populistiska utveckling och 1930-talet? Vilka psykologiska mekanismer är det som gör att populismens förhållningssätt till världen har så stark dragningskraft?

Det och många anda frågor får du svaret på under ett öppet samtal mellan:

Torun Lindholm, professor i Socialpsykologi vid Stockholms universitet.

Jonas Tallberg, professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Klas Åmark, professor emeritus i Historia vid Stockholms universitet.

Moderator: Gabriella Ahlström

Vetenskap för vetgiriga är ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar i aktuella ämnen där publiken även kan ställa frågor och samtala med forskarna.