Illustration gjord av Sara-Mara över Stockholms universitets historia
Illustration: Sara-Mara
 

 

Högskolan bildas 1878
Högskola och stad i samverkan
Högskolan blir universitet 1960
Studentexplosion och trängsel
Nationalstadsparken bildas 1995 
Arkitekturparken med landets mest kända 1900-talsarkitekter
Sveriges största universitet

Högskolan bildas 1878

Det examens- och tentamensfria Stockholms högskola bildas som en motvikt till de traditionella lärosätena i Uppsala och Lund. Hösten 1877 hålls de första öppna föreläsningarna i slöjdskolans hus på MästerSamuelsgatan. Föreläsningar hålls i matematik, fysik, kemi och geologi, och snart också i kulturhistoria och nationalekonomi. Traditionen med öppna föreläsningar lever kvar än idag.

De första professorerna

  • 1884 – Viktor Rydberg Stockholms högskolas första professor i kulturhistoria.
  • 1889 – Sonja Kovalevsky Sveriges första kvinnliga professor och världens första kvinnliga matematikprofessor.
  • 1904 – Gustav Cassel. Stockholms högskolas första professor i nationalekonomi.

Högskola och stad i samverkan

Rätten att examinera studenter fick Stockholms högskola 1904. Examensrätten drivs i stort sett fram av stadsfullmäktige och innebär att staden går in som finansiär. Idén om en ekonomiskt obunden högskola överges och högskola och stad börjar samverka alltmer. Staden vill bl a att högskolan ska erbjuda juristutbildning då det råder brist på jurister. Juristutbildningen vid Stockholms universitet är idag Sveriges största och mest sökta.

Högskolan blir universitet 1960

Efter flera år av utredningar och reformer får Stockholms högskola universitetsstatus 1960, och inordnas därmed i den allmänna satsningen på utbildning och forskning som präglat efterkrigstiden. I efterhand kan man konstatera att förstatligandet var en förutsättning för att högskolan skulle kunna växa i den takt som den nya tiden krävde.

Studentexplosion och trängsel

1960-talets kraftiga ökning av antalet studenter gör lokalerna kring Observatoriekullen i innerstaden överfulla och det finns inga möjligheter att expandera i staden. Under 70-talet blir både Journalisthögskolan och Socialhögskolan en del av universitet. 1970 börjar den stora utflyttningen till Frescati med ambitionen att samla all verksamhet.

  • 1907–1960 Studentantalet ökar från 300 till nära 8 000.
  • 1978 – 28 000 studenter.

Nationalstadsparken bildas 1995

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till arbetsmarknad och kultur- och nöjesutbud är unik för Stockholms universitet. 

Arkitekturparken med landets mest kända 1900-talsarkitekter

Under den tid som universitetet varit beläget i Frescati har området omvandlats till en av landets främsta arkitekturparker med bidrag av några av våra mest kända 1900-talsarkitekter – David Helldén (Södra huset), Carl Nyrén (Arrheniuslaboratoriet) och Ralph Erskine (Allhuset, Aula Magna, Juristernas hus, Universitetsbiblioteket).

Sveriges största universitet

Lärarhögskolan i Stockholm blir 2008 en del av Stockholms universitet och efter 50 år av expansion har universitetet idag drygt 34 000 studenter, 1700 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.