Publikationsdatabasen DiVA

Många av universitetets publikationer är tillgängliga i fulltext i DiVA. su.diva-portal.org

Doktorsavhandlingar

Alla doktorsavhandlingar från Stockholms universitet är registrerade med ett abstract samt information om disputationen. Mer än hälften av avhandlingarna är tillgängliga i fulltext. su.diva-portal.org

Uppsatser

Uppsatser och examensarbete är främst tillgängliga via respektive institution. Dock är allt fler arbeten numera tillgängliga i fulltext. su.diva-portal.org

Stockholm University Press

Du hittar mer information om Stockholm University Press här: su.se/biblioteket/publicera/stockholm-university-press

Annat tryckt material

Genom att söka på universitetsbibliotekets sida kan du hitta annat tryckt material från Stockholms universitet. su.se/biblioteket/

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kan du mejla till diva@sub.su.se