Ledande områden

Ledande områden

 • Biomembraner Kunskap om biomembraner och membranproteiner spelar en viktig roll för utvecklingen av framtida läkemedel. Forskargrupper vid universitetet har gjort flera grundläggande upptäckter. Gunnar von Heijne, Jan-Willem de Gier och Ann-Louise Johansson berättar. Längd: 03:20 minuter.
 • Hur fungerar offentlighetsprincipen? Hur fungerar offentlighetsprincipen om plötsligt alla börjar använda sig av den? Om det blir enkelt att kolla sin grannes eller arbetskamrats inkomst, eventuella domar för fortkörning, rattfylla eller misshandel? Daniel Westman forskar om den svenska öppenheten i Internetåldern. Längd: 04:00 minuter.
 • Kvantitativ biomodellering Forskare inom kvantitativ biomodellering tar hjälp av kraftfulla datorer för att bättre förstå hur olika biologiska system fungerar. Forskarna genomför bland annat datasimuleringar av nervbanor i hjärnan som kan lära oss mer om hjärnans minnesfunktion. Erik Lindahl och Anders Lansner berättar. Längd: 04:04 minuter.
 • Materialkemi och organisk kemi Kemi på Stockholms universitet är världsledande inom flera olika områden. Xiaodong Zou och Jan-Erling Bäckvall berättar. Längd: 03:29 minuter.
 • Politisk ekonomi Inom Politisk ekonomi ställer forskarna frågor kring välfärdssystem, korruption, demokrati och ekonomisk utveckling. David Strömberg och Jakob Svensson berättar. Längd: 04:26 minuter.
 • Polyglotter Vad är det som gör att vissa människor snabbt kan lära sig ett nytt språk på en hög nivå? Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. En polyglott är en person som lärt sig minst 6 nya språk i vuxen ålder och som fortsätter att kunna de språken riktigt bra. Längd 05:55 minuter.
 • Transnationell antropologi I en värld med ett ständigt flöde av information, människor och varor över nationsgränserna finns behov av ny kunskap om globaliseringens effekter. Inom den transnationella antropologin inriktar sig forskare på kulturell mångfald, integration och etnicitet, och undersöker idéströmningar och organisationsformer som sträcker sig över gränserna. Christina Garsten och Shahram Khosravi berättar. Längd: 02:49 minuter.

Vägbeskrivning

Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid Frescati

 • T-banestation: Universitetet.
 • Roslagsbanan: Universitetet.
 • Buss: Bussarna 50, 540, 608 samt 670.
 • Bil: östra sidan om Roslagsvägen norr om Roslagstull.