Teknisk/administrativ personal

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Om oss
 5. Lediga anställningar
 6. Teknisk/administrativ personal

Lediga anställningar teknisk/administrativ personal

 • Amanuens för juridisk introduktionskurs 2014-10-20 Amanuens för juridisk introduktionskurs vid Juridiska institutionen. Ref.nr SU FV-3036-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-10.
 • Samordnare för internationella frågor 2014-10-20 Samordnare för internationella frågor vid Stockholms Resilienscentrum. Ref.nr SU FV-2938-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-31.
 • Arbetsmarknadskoordinator 2014-10-20 Arbetsmarknadskoordinator vid Avdelningen för externa kontakter. Ref.nr SU FV-3013-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-07.
 • Projektledare 2014-10-20 Projektledare vid Avdelningen för externa kontakter. Ref.nr SU FV-3015-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-07.
 • Karriärvägledare 2014-10-20 Karriärvägledare vid Avdelningen för externa kontakter. Ref.nr SU FV-3014-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-07.
 • Kursadministratör (vikariat) 2014-10-14 Kursadministratör (vikariat) vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. Ref.nr SU FV-2931-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-14.
 • Internationell handläggare (vikariat) 2014-10-13 Internationell handläggare (vikariat) till Sektionen för Studentstöd, Studie- och karriärvägledning och internationell mobilitet, vid Studentavdelningen. Ref.nr SU FV-2918-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-27.
 • Djurvårdare 2014-10-10 Djurvårdare till Tovetorps forskningsstation, Zoologiska institutionen. Ref.nr SU FV-2885-14. Sista ansökningsdag: 2014-12-12.
 • Ackrediteringsansvarig 2014-10-09 Ackrediteringsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen. Ref.nr SU FV-2762-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-06.
 • Kursadministratör för magister- och masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd (vikariat) 2014-10-08 Kursadministratör för magister- och masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd (vikariat) vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Ref.nr SU FV-2882-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-31.
 • Senior internationell koordinator 2014-10-08 Senior internationell koordinator vid Företagsekonomiska institutionen. Ref.nr SU FV-2803-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-29.
 • Lönehandläggare 2014-10-08 Lönehandläggare vid Personalavdelningen. Ref.nr SU FV-2779-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-29.
 • Administratör och chefsassistent 2014-10-06 Administratör och chefsassistent vid Kommunikationsavdelningen. Ref.nr SU FV-2827-14. Sista ansökningsdag 2014-10-21.
 • Fälttekniker 2014-10-02 Fälttekniker vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Ref.nr SU FV-2794-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-01.
 • Redovisningschef 2014-10-02 Redovisningschef till Redovisningssektionen vid Ekonomiavdelningen. Ref.nr SU FV-2751-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-27.
 • Chef för Inköpssektionen 2014-10-02 Chef för Inköpssektionen vid Ekonomiavdelningen. Ref.nr SU FV-2752-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-27.
 • Tre upphandlare 2014-10-02 Tre upphandlare till Inköpssektionen vid Ekonomiavdelningen. Ref.nr SU FV-2753-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-27.

Kontakt

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel, telefon: 08-16 20 00
E-post: universitetet@su.se
Registrator: registrator@su.se

Webbformulär

Ansökningsförfarandet
Har du frågor om ansökningsförfarandet, vänligen vänd dig till kontaktperson vid aktuell institution/enhet. Kontaktperson anges i annonsen.

Teknisk support
Teknisk support för webbformulär: jobapplication.support@su.se
– ange anställningens referensnummer i ärenderaden.

Vid driftstörning
För aktuell information – läs mer under driftinformation:
www.su.se/medarbetare/it/driftinformation.