Teknisk/administrativ personal

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Om oss
 5. Lediga anställningar
 6. Teknisk/administrativ personal

Lediga anställningar teknisk/administrativ personal

 • Studievägledare 2014-10-30 Studievägledare vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Ref.nr SU FV-3104-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-14.
 • Kursadministratör (vikariat) 2014-10-30 Kursadministratör (vikariat) vid Juridiska institutionen. Ref.nr SU FV-3122-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-13.
 • Institutionstekniker 2014-10-29 Institutionstekniker vid Institutionen för språkdidaktik. Ref.nr SU FV-3109-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-16.
 • Studieadministratör (vikariat) 2014-10-28 Studieadministratör (vikariat) vid Institutionen för mediestudier. Ref.nr SU FV-3110-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-19.
 • Amanuenser 2014-10-28 Amanuenser vid Nationalekonomiska institutionen. Ref.nr SU FV-3114-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-30.
 • Fälttekniker 2014-10-28 Fälttekniker vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Ref.nr SU FV-2794-14. (Sista ansökningsdag: 2014-11-01.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2014-11-15.
 • Forskningshandläggare 2014-10-24 Forskningshandläggare vid Avdelningen för forskningsservice. Ref.nr SU FV-3047-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-10.
 • Internationell vägledare/antagningshandläggare (vikariat) 2014-10-23 Internationell vägledare/antagningshandläggare (vikariat) till Sektionen för antagning och studieinformation vid Studentavdelningen. Ref.nr SU FV-3078-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-12.
 • Forskningsamanuens till Stockholm Centre for Commercial Law 2014-10-22 Forskningsamanuens till Stockholm Centre for Commercial Law vid Juridiska institutionen. Ref.nr SU FV-3064-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-20.
 • Forskningsamanuens till Stockholms barnrättscentrum 2014-10-22 Forskningsamanuens till Stockholms barnrättscentrum vid Juridiska institutionen. Ref.nr SU FV-3056-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-11.
 • Amanuens för juridisk introduktionskurs 2014-10-22 Amanuens för juridisk introduktionskurs vid Juridiska institutionen. Ref.nr SU FV-3036-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-10.
 • Forskningsingenjör 2014-10-22 Forskningsingenjör vid Institutionen för biokemi och biofysik med placering på Arrheniuslaboratoriet, Stockholm. Ref.nr SU FV-3053-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-05.
 • Samordnare för internationella frågor 2014-10-20 Samordnare för internationella frågor vid Stockholms Resilienscentrum. Ref.nr SU FV-2938-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-31.
 • Arbetsmarknadskoordinator 2014-10-20 Arbetsmarknadskoordinator vid Avdelningen för externa kontakter. Ref.nr SU FV-3013-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-07.
 • Projektledare 2014-10-20 Projektledare vid Avdelningen för externa kontakter. Ref.nr SU FV-3015-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-07.
 • Karriärvägledare 2014-10-20 Karriärvägledare vid Avdelningen för externa kontakter. Ref.nr SU FV-3014-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-07.
 • Kursadministratör (vikariat) 2014-10-14 Kursadministratör (vikariat) vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. Ref.nr SU FV-2931-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-14.
 • Djurvårdare 2014-10-10 Djurvårdare till Tovetorps forskningsstation, Zoologiska institutionen. Ref.nr SU FV-2885-14. Sista ansökningsdag: 2014-12-12.
 • Ackrediteringsansvarig 2014-10-09 Ackrediteringsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen. Ref.nr SU FV-2762-14. Sista ansökningsdag: 2014-11-06.
 • Kursadministratör för magister- och masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd (vikariat) 2014-10-08 Kursadministratör för magister- och masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd (vikariat) vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Ref.nr SU FV-2882-14. Sista ansökningsdag: 2014-10-31.

Kontakt

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel, telefon: 08-16 20 00
E-post: universitetet@su.se
Registrator: registrator@su.se

Webbformulär

Ansökningsförfarandet
Har du frågor om ansökningsförfarandet, vänligen vänd dig till kontaktperson vid aktuell institution/enhet. Kontaktperson anges i annonsen.

Teknisk support
Teknisk support för webbformulär: jobapplication.support@su.se
– ange anställningens referensnummer i ärenderaden.

Vid driftstörning
För aktuell information – läs mer under driftinformation:
www.su.se/medarbetare/it/driftinformation.