Teknisk/administrativ personal

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Om oss
 5. Lediga anställningar
 6. Teknisk/administrativ personal

Lediga anställningar teknisk/administrativ personal

 • Senior Javautvecklare 2015-04-17 Senior Javautvecklare vid IT-avdelningen. Ref.nr SU FV-1244-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-04.
 • Javautvecklare 2015-04-17 Javautvecklare vid IT-avdelningen. Ref.nr SU FV-1245-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-04.
 • Kommunikatör och koordinator för externa relationer 2015-04-17 Kommunikatör och koordinator för externa relationer vid Företagsekonomiska institutionen. Ref.nr SU FV-1112-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-08.
 • Kursamanuens för statsrätt och Europarätt 2015-04-17 Kursamanuens för statsrätt och Europarätt vid Juridiska institutionen. Ref.nr SU FV-1255-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-10.
 • Bioinformatiker till BILS 2015-04-16 Bioinformatiker till BILS vid Institutionen för biokemi och biofysik med placering på Science for Life Laboratory Stockholm. Ref.nr SU FV-1238-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-19.
 • Bostadshandläggare 2015-04-16 Bostadshandläggare till Sektionen för bostadsförsörjning vid Fastighetsavdelningen. Ref.nr SU FV-1261-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-30.
 • Erfaren Linuxtekniker 2015-04-15 Erfaren Linuxtekniker till Infrastruktursektionen vid IT-avdelningen. Ref.nr SU FV-0923-15. (Sista ansökningsdag: 2015-04-20.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2015-05-27.
 • Linuxtekniker 2015-04-15 Linuxtekniker till Infrastruktursektionen vid IT-avdelningen. Ref.nr SU FV-1193-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-08.
 • Två ekonomihandläggare 2015-04-15 Två ekonomihandläggare vid Ekonomiavdelningen. Ref.nr SU FV-1200-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-06.
 • Tekniker/vaktmästare 2015-04-15 Tekniker/vaktmästare till Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Ref.nr SU FV-1039-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-21.
 • Två avdelningschefer 2015-04-13 Två avdelningschefer vid Stockholms universitetsbibliotek. Ref.nr SU FV-1212-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-17.
 • Kursamanuens i rättsinformatik med tillhörande specialkurser 2015-04-13 Kursamanuens i rättsinformatik med tillhörande specialkurser vid Juridiska institutionen. Ref.nr SU FV-1149-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-03.
 • Forskningsingenjör med inriktning mot avancerad analog elektronik 2015-04-10 Forskningsingenjör med inriktning mot avancerad analog elektronik till Tekniska avdelningen vid Fysikum. Ref.nr SU FV-1202-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-15.
 • Amanuens inom grundutbildningen 2015-04-09 Amanuens inom grundutbildningen vid Institutionen för naturgeografi. Ref.nr SU FV-1162-15. Sista ansökningsdag: 2015-05-13.
 • Systemutvecklare och administratör 2015-04-07 Systemutvecklare och administratör vid Institutionen för biokemi och biofysik med placering på Science for Life Laboratory Stockholm. Ref.nr. SU FV-1106-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-30.
 • Sektionschef 2015-04-07 Sektionschef till Sektionen för utbildningstolkning vid Studentavdelningen. Ref.nr SU FV-1095-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-28.
 • Internationell koordinator (vikariat) 2015-04-01 Internationell koordinator (vikariat) vid Juridiska institutionen. Ref.nr SU FV-1052-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-24.
 • Personal- och ekonomihandläggare 2015-03-30 Personal- och ekonomihandläggare vid IT-avdelningen. Ref.nr SU FV-0884-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-20.
 • Studievägledare/administratör (vikariat) 2015-03-30 Studievägledare/administratör (vikariat) vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Ref.nr SU FV-0951-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-20.
 • Projektassistent 2015-03-30 Projektassistent till PRIM-gruppen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Ref.nr SU FV-0916-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-19.
 • Technical Manager för Basinfrastruktur inom storage och virtualisering 2015-03-27 Technical Manager för Basinfrastruktur inom storage och virtualisering till Infrastruktursektionen, IT-avdelningen. Ref.nr SU FV-1036-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-19.

Hur är det att arbeta vid universitetet?

Kollagefoto av några av våra berättare. Foton: Eva Dalin

Ansökan

Ansökningsförfarandet
Har du frågor om ansökningsförfarandet, vänligen vänd dig till kontaktpersonen vid aktuell institution/enhet. Kontaktperson anges i annonsen.

Teknisk support
Teknisk support: jobapplication.support@su.se
– ange anställningens referensnummer i ärenderaden.

Vid driftstörning
För aktuell information – läs mer under driftinformation:
www.su.se/medarbetare/it/driftinformation.