Organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Organisation

Så här styrs Stockholms universitet

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är universitetets myndighetschef.

Universitetets organisationschema från 1 januari 2017

Organisationsschema för Stockholms universitet

Organisationsschema gällande från den första januari 2017. Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 58 institutioner och centra, samt Universitetsförvaltningen bestående av 12 avdelningar.

Universitetsförvaltningens organisationschema från 1 januari 2017

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen består av 12 avdelningar vars uppgift är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan. Från första januari 2017 upphör Tekniska avdelningen. Större delen av verksamheten flyttas till Fastighetsavdelningen. Ny förvaltningsavdelning är Avdelningen för arkiv och registratur, vilket är den tidigare sektionen för arkiv och registratur inom Tekniska avdelningen.

Vägbeskrivning

Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid Frescati

  • T-banestation: Universitetet.
  • Roslagsbanan: Universitetet.
  • Buss: Bussarna 50, 540, 608 samt 670.
  • Bil: östra sidan om Roslagsvägen norr om Roslagstull.