Gemensam verksamhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Gemensam verksamhet

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Anders Karlhede
Karin Helander

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin