Gemensam verksamhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Gemensam verksamhet

Stockholms universitetsbibliotek

Stockholms universitetsbibliotek är ett av Sveriges största forskningsbibliotek och en av Stockholms mest välbesökta kulturinstitutioner med ca 1,8 miljoner besökare årligen. Biblioteket är en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Anders Karlhede
Karin Helander

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin