Rådet består av 6 ledamöter. Fyra föreslås av respektive fakultet och utses av rektor. En föreslås och utses av studentkåren. Ordförande utses av rektor.

Miljörådet inrättades av universitetsstyrelsen den 17 december 1997 och höll sitt första sammanträde den 11 juni 1998.

Som verkställande finns en tjänsteman, miljökoordinator, som är sekreterare och föredragande i miljörådet.

Mötestider för våren 2016

Fredagen den 15 januari, kl. 13-15

Onsdagen den 17 februari, kl. 13-15.

Måndagen den 21 mars, kl. 10-12.

Tisdagen den 10 maj, kl. 13-15.

Tisdagen den 13 juni, kl. 10-12.