Rådet har följande sammansättning:

Ordförande professor Clas Hättestrand, prorektor
Naturvetenskapliga
området
professor Ann-Kristin Östlund Farrants, vice ordförande för biologiska sektionen
professor Gunnar Svensson, prefekt
Humanvetenskapliga området professor Jonas Ebbesson, dekanus vid Juridiska fakulteten
universitetslektor Lena Hübner, prefekt
Universitetsförvaltningen Marie Högström, personalchef
Miljörådet Cynthia de Wit, ordförande Miljörådet
Huvudskyddsombud Lisbeth Häggberg
Mona Hverven
Saco-S Anna-Lena Egebäck
ST/OFR Charlotte Sandberg Roos

Stockholms universitets
studentkår (SUS)

Anna Paulsson Carlsson, samordnare lika villkorsfrågor
Nils Bergmark, samordnare studiemiljöfrågor
Doktorandrådet Jimmy Pettersson
Företagshälsovården
(adjungerad)
Cecilia Strandman
Studenthälsovården
(adjungerad)
Malin Eklund
 

Suppleanter

 
Naturvetenskapliga
området
professor Barbara Wohlfarth
professor Göran Östlin
Humanvetenskapliga området universitetslektor Annika Olsson, prefekt (för Lena Hübner)
professor Bengt Novén, dekanus vid Humanistiska fakulteten (för Jonas Ebbesson)
Universitetsförvaltningen Jerker Dahne, avdelningschef Studentavdelningen
Huvudskyddsombud vakant
Eva Anderberg
Saco-S vakant
ST/OFR Alejandra P. Carrasco
SUS Paloma Halén Román, ansvarig för studentinflytande

 

Kansliresurser

Anna-Karin Huggare, personalspecialist, Personalavdelningen
Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare, Studentavdelningen
Nina Vettergren, jämlikhetssamordnare, Personalavdelningen

Beslutet med uppdragsbeskrivning: rektorsbeslut RALV (pdf).