Universitetsförvaltning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Universitetsförvaltning
Universitetsförvaltningens organisationschema från 1 januari 2017

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen består av 12 avdelningar vars uppgift är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan. Från första januari 2017 upphör Tekniska avdelningen. Större delen av verksamheten flyttas till Fastighetsavdelningen. Ny förvaltningsavdelning är Avdelningen för arkiv och registratur, vilket är den tidigare sektionen för arkiv och registratur inom Tekniska avdelningen.