Det innebär stöd kopplat till verksamhetsplanering, budget och ekonomistyrning, utredningar, organisatoriska och juridiska frågor, kvalitets- och utvärderingsfrågor liksom kanslistöd till olika beredande och beslutande organ. Avdelningen bistår också med rådgivning, information och utbildning i olika frågor till övrig verksamhet.

Vid avdelningen finns fem olika funktioner: assistentfunktionen, controllerfunktionen, juristfunktionen, utredningsfunktionen samt kvalitetsfunktionen.

Här finns vi: Universitetsvägen 10A, Bloms hus