Personalavdelningen svarar för utveckling av personaladministrativa rutiner, tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar, förordningar och kollektivavtal.

Personalavdelningen svarar vidare för löneadministration, reseräkningar och pensions- och försäkringsfrågor liksom för personalstatistiska och personalekonomiska redovisningar.

Personalavdelningen svarar – i samverkan med institutionerna – även för personal- och organisationsutveckling, arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete, m.m.

Kontaktuppgifter
Personalavdelningens lokaler finns i Södra huset, Hus A, plan 6.
(Plan A 6 är låst – alla anställda har tillgång kl. 08.00–16.40 med sitt nyckelkort och sin vanliga kod.) E-post till medarbetarna: fornamn.efternamn@su.se
 

Fakturaadress

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  MALMÖ

Skriv i fakturan som referens 654.