Vi ger stöd till kärnverksamheterna forskning och utbildning genom relationsskapande, nätverkande, värdskap, mötesplatser och kommunikation.

Vårt uppdrag omfattar

  • Akademiska högtider och internationella besök
  • Alumnverksamhet, nationell och internationell
  • Konstintendenturen
  • Korta vägen (uppdrag av Arbetsförmedlingen)
  • Samverkan och innovationsstöd
  • Strategiska partnerskap
  • Universitetsövergripande nationell och internationell studentrekryteringskommunikation
  • Universitetsövergripande internkommunikation inklusive råd och stöd från press och redaktion, profilfrågor och produktionsverktyg
  • Universitetsgemensamma digitala kanaler inklusive råd och stöd inom text-, bild- och filmproduktion samt publiceringsverktyg och streamingtjänster
  • Utåtriktad verksamhet vid Spökslottet

Avdelningen ska stärka nyttiggörande av universitetets forskning och utbildning och göra den kunskap och kompetens som finns vid universitetet tillgänglig för det omgivande samhället. Samverkan ska här innebära ett ömsesidigt idé- och kunskapsutbyte mellan universitetet och andra aktörer.

Funktionsadresser

Sektionen för kommunikation
Nyheter och evenemang, tipsa om: redaktion@su.se
Pressfrågor: press@su.se
Kommunikationsnätverkets nyhetsbrev, internt: kommunikationsnatverket@su.se
Polopoly, webbpublicering: su.se/serviceportalen
Profilfrågor och produktionsverktyg: visuellidentitet@su.se
Produktion av och frågor runt rörlig bild: medieproduktion@su.se
Rekryterings-. och imagekommunikation: konceptet@su.se
Universitetets digitala nyhetsbrev: nyhetsbrev@su.se

Sektionen för externa relationer
Samverkansstöd: naringsliv@su.se
Innovationsstöd: innovation@su.se
Korta vägen: kortavagen@su.se

Sektionen för relationer och evenemang
Alumnfrågor: alumn@su.se
För frågor gällande konferensstöd och konferenslokaler: konferensservice@su.se
För frågor gällande doktorspromotion: doktorspromotion@su.se
För frågor gällande magisterspromotion: magisterpromotion@su.se
Governance and management training: govmat@su.se