Rektor

 

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap

Telefon: 08-16 22 71
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

CV och publikationer
Rektors tal
Rektors blogg

Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.

Prorektor

 
 

Clas Hättestrand, professor i naturgeografi
Telefon: 08-16 22 60
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

Vicerektor för det naturvetenskapliga området

 

Anders Karlhede, professor i fysik
Telefon: 08-16 1462
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

Vicerektor för det humanvetenskapliga området

 

Karin Helander,  professor i teatervetenskap

Telefon: 08-16 1434
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

Förvaltningschef

 

Joakim Malmström, universitetsdirektör
Telefon: 08-16 22 73
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

Förvaltningschefens tal

Biträdande förvaltningschef

 

Åsa Borin, planeringschef

Telefon: 08-16 22 66
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm