Under perioden hanterar Åsa Borin förvaltningschefens samtliga arbetsuppgifter.