Rektor

Astrid Söderbergh Widding

Astrid Söderbergh Widding – CV

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet från den första februari 2013.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Anders Karlhede
Karin Helander

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin

Rektor Astrid Söderberg Widdings blogg