Rektor

Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin
 
 
Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap

Telefon: 08-16 22 71
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

CV och publikationer
Rektors tal
Rektors blogg

Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.

Prorektor

 

 
Prorektor Hans Adolfsson
 
Hans Adolfsson, professor i metallorganisk kemi

Telefon: 08-16 22 60
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

Prorektors tal

Vicerektor för det naturvetenskapliga området

 

 
Vicerektor Anders Karlhede. Foto: Eva Dalin
 
 

Anders Karlhede, professor i fysik
Telefon: 08-16 1462
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

Vicerektor för det humanvetenskapliga området

 

Karin Helander,  professor i teatervetenskap

Telefon: 08-16 1434
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A,
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

Förvaltningschef

 

Joakim Malmström, universitetsdirektör
Telefon: 08-16 22 73
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm

Förvaltningschefens tal

Bitr. förvaltningschef

 

Susanne Thedéen, planeringschef
Telefon: 08-16 29 06
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Hus A
Universitetsv. 10
106 91 Stockholm