Universitetsstyrelsens ledamöter. Nedre raden från vänster: Bengt Novén, Astrid Söderbergh Widding, Kerstin Calissendorff (ordf.), Thomas Wilhelmsson (vice ordf.) och Hans Börsvik. Övre raden från vänster: Eva Hellsten, Ann-Marie Begler, Adam Tiwe, Michaela Kedhamar, Eva Swartz Grimaldi, Ylva Engström, Irene Svenonius och Mats Danielson (ledamot t.o.m. 2014-12-31).
Universitetsstyrelsens ledamöter. Nedre raden från vänster: Bengt Novén, Astrid Söderbergh Widding, Kerstin Calissendorff (ordf.), Thomas Wilhelmsson (vice ordf.) och Hans Börsvik. Övre raden från vänster: Eva Hellsten (ledamot t.o.m. 2017-04-30), Ann-Marie Begler (ledamot t.o.m. 2015-05-27), Adam Tiwe (ledamot t.o.m. 2014-02-10), Micaela Kedhammar (ledamot t.o.m. 2014-06-30), Eva Swartz Grimaldi, Ylva Engström, Irene Svenonius (ledamot t.o.m. 2017-04-30) och Mats Danielson (ledamot t.o.m. 2014-12-31).

 

Universitetsstyrelsens uppgifter och sammansättning

Universitetsstyrelsen sammanträder sex gånger om året och beslutar bland annat om universitetets budget, årsredovisning, den interna organisationen, internrevision och verksamhetens övergripande inriktning.

Styrelsen består av företrädare för verksamheten, varibland rektor ingår, företrädare för allmänna intressen och företrädare för de studerande. Representanter för de anställda deltar med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Förvaltningschefen är huvudföredragande i styrelsen.
 

 

Universitetsstyrelsens ledamöter

Företrädare för allmänna intressen

Kerstin Calissendorff, justitieråd, ordförande
 
Hans Börsvik, styrelseordförande, Orvelin Group AB
 
Anders Lindberg, direktör, JKL (bild saknas)  

Qaisar Mahmood, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet (bild saknas)

Katarina Nordqvist, forskningschef, Nobelmuseet (bild saknas)

 
Eva Swartz Grimaldi, verkställande direktör, Bianchi Café & Cycles
 
   
Thomas Wilhelmsson, kansler, Helsingfors universitet
 
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket (bild saknas)
 

Företrädare för verksamheten

 
Astrid Söderbergh Widding, rektor, professor
 

Astri Muren, professor

 

 
Ylva Engström, professor
 
Bengt Novén, professor
 
   

Gruppsuppleanter

 
Cynthia de Wit, professor (bild saknas)  
Jonas Ebbesson, professor (bild saknas)  
   

Företrädare för de studerande

 
Henric Södergren, kårordförande, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)  
Stefanie Tagesson, vice kårordförande, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)  
Sebastian Cancino Montecinos, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)    
   

Gruppsuppleanter

 
Sarah Aldenstig, andra vice kårordförande, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)  
Kerstin Winkens, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)  
   

Representanter för de anställda med närvaro- och yttranderätt

ST:  Lisbeth Häggberg (ord.), Forskningsingenjör Alejandra Pizarro (suppl.)
SACO-rådet: Torun Gille West (ord.),  Magnus Gustavsson (suppl.)
SEKO: Barbara Pol, sektionssekreterare

Huvudföredragande: Joakim Malmström, förvaltningschef

Sekreterare: Anna Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd

Fotograf: Eva Dalin
(gäller samtliga bilder förutom bilden på Patrik Tigerschiöld som tagits av fotografen Mattias Bardå)