Organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Organisation

Så här styrs Stockholms universitet

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är universitetets myndighetschef.

Organisationsschema från 20 februari 2017

Organisationsschema för Stockholms universitet

Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 58 institutioner och centra, samt Universitetsförvaltningen bestående av 12 avdelningar.

Universitetsförvaltningens organisationschema från 1 januari 2017

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen består av 12 avdelningar vars uppgift är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Anders Karlhede
Karin Helander

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin