– Det minskade söktrycket är väntat, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningchef på UHR. Dels har de aktuella ungdomskullarna minskat, dels får den goda konjunkturen många att välja jobb framför att gå vidare till studier på högskolenivå.

Flest sökande till jurist- och socionomprogrammet vid Stockholms universitet

Av alla utbildningar har jurist- och socionomprogrammet vid Stockholms universitet samt juristprogrammet vid Uppsala universitet flest sökande. Totalt sökte 45 026 personer till Stockholms universitet som är det universitet med näst flest sökande, strax efter Uppsala universitet med 53 941 sökande.

De sökande får sina antagningsbesked den 8 december.

Mest sökta utbildningarna vid Stockholms universitet

Här kan du se de mest sökta programmen och kurserna vid Stockholms universitet. Siffran inom parentes anger antal sökande till vårterminen 2016.

De fem mest sökta programmen vid Stockholms universitet:

        1. Juristprogrammet 4 759 sökande (4 926)
        2. Socionomprogrammet 4 332  sökande (4 422)
        3. Psykologprogrammet  3 585 sökande (3 674)
        4. Kandidatprogrammet i företagsekonomi 2 748 sökande  (3 083)
        5. Förskollärarprogrammet 1 344 sökande (1 512)


De fem mest sökta kurserna vid Stockholms universitet:

        1. Praktisk projektledning 1 898 sökande (1 868)
        2. Psykologi 1 1 745 sökande (1 756)
        3. Företagsekonomi I  1 898 sökande (1 908)
        4. Krimonologi 1  1 259 sökande (1 314)
        5. Internationella relationer 1 139 sökande (1 234)