Källsorteringsstationerna finns utplacerade i Södra huset på plan 3 och 4 från A-huset till F-huset. På sikt kommer det att finnas källsorteringsstationer utplacerade runt hela universitetsområdet.

Källsorteringsstationerna består av två svarta trämöbler, en med utdragbara lådor och en som är toppmatad. Det finns skyltar som visar var man ska lägga det man vill källsortera. Universitetets avfallsentreprenör, H.A. Recycling, tömmer källsorteringsstationerna och ser till att de hålls rena.
 

På universitetet genereras i genomsnitt 400 ton osorterat hushållsavfall och målet är att det ska minska. Efter en utvärdering av hur källsorteringsstationerna fungerar är tanken att flera sådana ska placeras ut i andra byggnader på universitetsområdet.