TÖI:s föreståndare Jan Pedersen Foto: Eva Dalin
TÖI:s föreståndare Jan Pedersen
Foto: Eva Dalin

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) grundades 1986 vid Stockholms universitet med ett nationellt uppdrag direkt från regeringen att utbilda tolkar och översättare för Sveriges behov. Sedan den 1 januari 2013 är TÖI del av Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Tre utbildningsuppdrag

Institutet har tre huvudsakliga uppdrag inom utbildningsområdet. Det första är att anordna översättarutbildningar, både på grundnivå samt magister- och masternivå. Utbildningarna har översättningsriktningen till eller från svenska, med valfritt mål-/källspråk på grundnivåns utbildningar. Masterutbildningen i översättningsvetenskap är däremot språkspecifik.
Det andra uppdraget är att anordna tolkutbildningar med inriktning på kontakt/dialogtolkning, konferenstolkning (EU-tolkning) och teckenspråkstolkning. Inom dessa utbildningar finns totalt cirka 150 studenter vid TÖI. Det tredje uppdraget handlar om utbildning på forskarnivå. Här finns en utbildning i översättningsvetenskap där de första doktoranderna antogs höstterminen 2013.

TÖI bedriver även forskning och samverkan. Forskningen rör bland annat översättningssociologi, medietextning, dialogtolkning som kommunikativ praktik samt kognitiva, funktionella och stilistiska aspekter av översättningsprocessen – och inom dessa områden har man en hel del externa medel.

Firande i tre dagar

De första trettio åren firas under tre dagar, 24–26 november, tillsammans med Svenskt Översättarlexikon som fyller tio år. Första dagen anordnas en nätverksträff för alla Sveriges doktorander inom översättningsvetenskap. Den stora dagen är den 25 november då det blir ett digert program i G-salen med bland annat föreläsningar av utländska talare och representanter från samarbetsorganisationer. TÖI:s forskare, lärare och doktorander kommer även att presentera pågående forskning. Den 26 november håller Svenskt Översättarlexikon i programmet, i form av konferensen konferens ”Den andra halvan av nationallitteraturen”.
Enligt föreståndaren Jan Pedersen är det viktigaste resultaten av TÖI:s första 30 år att tolkning och översättning stärkts som professioner och att översättningsvetenskap har etablerats som akademisk disciplin i Sverige.

– Vi vill nu väldigt gärna visa att även om TÖI inte längre är en särskild inrättning, är TÖI aktivare än någonsin inom högskoleverksamheten: vi har fler utbildningsvägar, mycket mer forskning och ett bevarat aktivt samhällsengagemang, säger Jan Pedersen.

De frågor som han ser som viktigast att arbeta med framöver är att stärka professionerna – inte minst på tolkningssidan, där det finns ett akut samhällsbehov – och att utveckla forskningen inom översättningsvetenskapen.

Program för firandet 24-26 november.