Ilona Riipinen
Ilona Riipinen

Ilona disputerade vid Helsingfors universitet 2008 och var sedan post doc i USA två år innan hon sökte och fick en anställning vid Stockholms universitet 2011. I samma veva erhöll hon ett ERC Starting Grant och har senare även blivit Wallenberg Academy Fellow. Sedan ungefär ett halvt år tillbaka är hon dessutom chef för cirka 35 medarbetare vid Enheten för atmosfärskemi, ACES.

Ilona ser inte själva titeln som så viktig för henne och heller inte i relation till kollegor vid universitetet. Men i kontakter med den internationella forskarvärlden är titeln viktig.

– Flera tenderar att lyssna på en professor. Universitetets beslut att befordra mig ser jag även som ett erkännande för det arbete jag gör och det betyder mycket för mig.


* Helen Frowe, som blev professor i praktisk filosofi den 1 juni 2015, är den person som under 2000-talet varit yngst när hon blev professor vid Stockholms universitet. Hon hade då inte fyllt 34 år.