Mark Brzezinski, USA:s Sverigeambassadör.
Mark Brzezinski, USA:s Sverigeambassadör, i Aula Magna.
 

 

I höstas tillträdde Mark Brzezinski som USA:s Sverigeambassadör. De första månaderna i Sverige har varit härliga berättade Mark Brzezinski när han talade i Aula Magna inför studenter och andra intresserade i Aula Magna den 3 april.
– Jag och min fru har lärt oss uppskatta det svenska begreppet ”lagom” och Stockholm är en underbar stad.

Mark Brzezinski beskrev hur USA och Sverige möter gemensamma utmaningar och hur de två staterna arbetar tillsammans för att hitta lösningar på olika problem, till exempel i kampen mot spridning av kärnvapen.

Kollektivt ansvar för Afghanistan
Huvudämnet för talet var situationen i Afghanistan. Mark Brzezinski slog fast att det krävs ett kollektiv ansvar inom det internationella samfundet för att få slut på våldet i landet och för att processen mot demokratisk och ekonomisk utveckling ska bli lyckosam.
– Ledordet för den internationella insatsen i Afghanistan måste vara ”In together, out together!”.

USA strävar efter att lämna över ansvaret för säkerheten i landet till de afghanska myndigheterna. Och här betonade Mark Brzezinski den viktiga roll som Sverige spelat med vår långa närvaro av frivilligorganisationer i Afghanistan och de senaste åren även i form av militär närvaro.

Tre spår för utvecklingen i landet
USA har identifierat att det krävs tre parallella spår för utvecklingen i Afghanistan. Först handlar det om en militär insats för att bekämpa våld och terrorism. Till detta krävs även insatser för att stärka myndigheter och det civila samhället och slutligen krävs också diplomatiska ansträngningar för att skapa en bestående fred.

När USA 2014 har dragit tillbaka sina trupper från Afghanistan är det viktigt att fortsätta det ekonomiska och politiska stödet till Afghanistan, betonade Mark Brzezinski. Under utrikesminister Hilary Clinton har USA lanserat den så kallade Silkesvägsstrategin. Det handlar om att bygga vidare på de många nätverk som finns i regionen sedan hundratals år då Silkesvägen etablerades som handelsled mellan västra och östra Asien. Mark Brzezinski berörde även Natos kommande toppmöte i år, där Afghanistan är en av de viktigaste frågorna.

Frågor från studenter
Mark Klamberg, doktorand i folkrätt, var först ut i frågestunden. Han undrade hur USA skulle gå över från att tänka på Afghanistan i militära termer till i polisiära. Ambassadören höll med om att det här är en viktig fråga och främst bekämpningen av korruptionen. Om man även försöker komma åt de som betalar mutorna så kan till exempel poliskåren bli mer effektiv.

En student från Afghanistan frågade även om korruption och vad USA gör för att stoppa finansiering av terroristgrupper i landet.
– Detta har högsta prioritet för oss och här behöver vi samarbeta med andra länder, sade Mark Brzezinski.

En annan student från Afghanistan frågade när situationen för henne och andra kvinnor från landet kunde förbättras. Ambassadören svarade att USA jobbar hårt för att förbättra situationen för kvinnor och att det är centralt för att kunna bekämpa terrorismen. Mark Brzezinski lyfte även fram att Sverige givit värdefulla bidrag till detta arbete i Afghanistan.

Innan talet gjorde Mark Brzezinski även ett besök hos universitetets rektor Kåre Bremer.

Arrangemanget var ett samarbete på initiativ av amerikanska ambassaden, tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen, Statsvetenskapliga ämnesrådet, Utrikespolitiska Föreningen Stockholm och Kommunikationsenheten vid Stockholms universitet.