- Även ljud utan funktion påverkar upplevelsen av en produkt. Det kan handla om allt från motorljud till knarr, rassel och gnissel, eller de ljud som uppstår då produkten kommer i kontakt med andra objekt, säger Hanna Prage, som studerat vid linjen Multimedia: Pedagogik - Teknik.

Hanna Prage har djupintervjuat fem svenska designers kring hur de använder sig av och analyserar ljudegenskaper i sitt formgivningsarbete. De medverkande var utvalda eftersom de utformat produkter med tydliga ljudfunktioner.

-Jag hoppades att de därmed skulle ha tillräcklig kunskap och medvetenhet för att kunna diskutera ljud och design i detalj. Så var dock inte alltid fallet, berättar hon.

Inom ett fåtal branscher, till exempel bilindustrin, har man länge arbetat aktivt för att rätt ljudbild ska genomsyra användarens upplevelse. Men Hanna Prages uppfattning är att ljudet i de flesta andra branscher nästan inte formges alls.

Bland slutsatserna i uppsatsen märks i övrigt att de metoder som används inte är anpassade för att utforma produktljud samt att de medverkande tycktes ovana vid att tala om ljud i samband med formgivning.

-Medvetenheten om i synnerhet de ickefunktionella ljuden är låg och det förvånade mig eftersom de sätter sin prägel på i stort sett alla miljöer vi vistas i, avslutar Hanna Prage.

För ytterligare information kontakta:

Hanna Prage, mobil 0709-18 56 36, e-post hanna@prage.se, se http://www.smoothear.com/blog/

För bild eller uppsatsen kontakta:

press@su.se, tfn 08-16 40 90