Samtalsserien äger rum i Aula Magna, Frescati första måndagen i månaden september-december. Den gemensamma rubriken är 2020 års skola och lärarutbildning – från problem till förebild.

Tid: 16.00-18.00 första måndagen i varje månad, september-december.
Plats: Stockholms universitet, Aula Magna, Frescati.

Tidigare universitetskansler Sigbrit Franke är en av initiativtagarna till samtalsserien på Stockholms universitet.

– Många vill förändra men problem och schablonföreställningar har hittills ofta präglat diskussionen. Det konstruktiva samtalet kring vad som faktiskt kan och bör göras har fått mindre utrymme, säger Sigbrit Franke.

Panelsamtalen genomförs mot bakgrund av förhållanden som fått stor uppmärksamhet i skoldebatten:

  • De sjunkande elevresultaten
  • Frågan om en likvärdig skola över hela landet
  • Lärarutbildningens kvalitet
  • Lärarnas arbetsvillkor och förutsättningar att vara goda lärare

– En levande debatt är en förutsättning för utveckling av skola och lärarutbildning. Nu ser vi fram emot många intressanta uppslag och kreativa lösningar, säger Sigbrit Franke.

Rektor Kåre Bremer hälsar välkommen. Moderator är Sigbrit Franke. I panelen sitter bl. a. vice rektor Anders Gustavsson och lärarstudenten Ebbe Nyman. De inbjudna talarna inleder med att formulera sina svar på problem inom skola och lärarutbildning. Publiken får sedan möjlighet att medverka aktivt.

Samtalen har fri entré och är öppna för alla.

Välkommen!

Program
Måndag 5 september
I det första samtalet ger professorn, journalisten och generaldirektören sina perspektiv på vägen framåt för skola och lärarutbildning.
Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
Maciej Zaremba, journalist Dagens Nyheter
Anna Ekström, generaldirektör Skolverket

Måndag 3 oktober
Fackföreträdarna samtalar med en kommunal och en privat arbetsgivare om villkoren för morgondagens lärare.
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund
Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet
Lotta Edholm, skolborgarråd Stockholms stad
Marcus Strömberg, VD AcadeMedia

Måndag 7 november
Utbildningsminister Jan Björklund ger sin bild av framtidens skola och lärarutbildning.

Måndag 5 december
Ekonomen, hjärnforskaren och pedagogen möts i ett samtal om vad forskningen kan betyda för en bättre skola och utbildning.
Magnus Henrekson, professor och VD, Institutet för Näringslivsforskning
Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå universitet
Ulf P. Lundgren, seniorprofessor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

www.su.se/skolan2020

Vidare upplysningar
Eva Albrektson, projektledare
Kommunikationsenheten
0702-30 88 91
eva.albrektson@kommunikation.su.se