Priser & utmärkelser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Priser & utmärkelser

Priser och utmärkelser

Promotionen i Stadshuset2015. Photo: Niklas Björling
© ® The Nobel Foundation

Nobelpristagare - forskare som förändrade världen

Genom tiderna har fyra forskare som har varit verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset. Dessutom har en forskare mottagit Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Foto: Kungliga Vetenskapsakademien

Universitetets forskare i Nobelkommittéerna

Sekreterarposterna för kemi och ekonomisk vetenskap innehas av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom ingår flera av universitetets forskare i de kommittéer som utser pristagarna till Nobelpris och priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Stockholms universitets hedersdoktorer 2016

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns Mario Vargas Llosa, nobelpristagare i litteratur.

Hedersdoktorer vid Stockholms universitet 1994 – 2015

Här presenteras en lista över Stockholms universitets hedersdoktorer från år 1994

Universitetets forskare deltar i internationella expertorgan

Bert Bolin, professor i meteorologi 1961-90, var en drivande kraft bakom tillkomsten av FN:s klimatpanel IPCC och dess förste ordförande under åren 1988-1997. 2007 belönades organisationen, tillsammans med den förra amerikanska vicepresidenten Al Gore, med Nobels fredspris för sitt arbete.

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel telefon: 08-16 20 00
Registratorregistrator@su.se
Arkivfunktionenarkivet@su.se
IT support: Helpdesk

Upphandling

Här hittar du Stockholms universitets pågående upphandlingar.

Rektor Astrid Söderberg Widdings blogg