Arbetet med att utse Nobelpristagarna i kemi och fysik samt ekonomipristagaren leds av tre priskommittéer vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Sekreterarna i kommittéerna för priserna kemi-, fysik-, litteratur och ekonomisk vetenskap är professorer vid Stockholms universitet. Ytterligare forskare vid universitetet ingår i de tre mäktiga kommittéerna och är ledamöter i Svenska Akademien som utser litteraturpristagarna.

Nobelkommittén för kemi 

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi vid Stockholms universitet, är sekreterare och ledamot i kemikommittén. Peter Brzezinski, professor i biokemi  och Jan-Erling Bäckvall, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, är ledamöter i kommittén.

Nobelkommittén för fysik

I kommittén sitter Mats Larsson, professor i molekylfysik, och Thors Hans Hansson, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet.

Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Nobels minne

I kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne finns fem forskare vid Stockholms universitet bland de totalt tio ledamöterna. Det är professor Torsten Persson, sekreterare och ledamot. Ledamöterna professor Mats Persson, John Hassler och Jakob Svensson, alla verksamma vid Institutet för internationell ekonomi (IIES). Samt ledamot Peter Fredriksson, professor vid Nationalekonomiska institutionen.

Nobelkommittén för litteratur

I Svenska Akademiens Nobelkommitté för litteraturpriset sitter Anders Olsson, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, och Kjell Espmark, professor emeritus i litteraturvetenskap. Dessutom är Sara Danius, professor i litteraturvetenskap adjungerad ledamot i kommittéen i egenskap av Svenska Akademiens ständiga sekreterare.

Möt Nobelpristagarna i Aula Magna

Den 8 december varje år anordnar KVA de traditionella Nobelprisföreläsningarna med pristagarna i Aula Magna vid Stockholms universitet.

Nobelpristagare från Stockholms universitet

Genom tiderna har fyra forskare som varit verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset, samtliga i kemi. Dessutom har en forskare mottagit Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.