Tomas Riad. Foto: Marie Halling
Tomas Riad, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Foto: Marie Halling.
 
Tomas Riad är född 1959 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr i nordiska språk vid Stockholms universitet 1992. Han har även varit verksam vid Stanford University och universitetet i Vilnius. Under våren var han gästforskare vid universitetet i Saint-Denis, Paris. Tomas Riad har givit ut ett stort antal artiklar och skrifter inom det språkvetenskapliga området och varit koordinator och ledare för flera olika projekt.

I Svenska Akademien sitter från Stockholms universitet även Kjell Espmark,
professor emeritus i litteraturvetenskap, och Anders Olsson, professor i
litteraturvetenskap.