Wallenberg Academy Fellows

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Priser & utmärkelser
  6. Wallenberg Academy Fellows

Om Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows skapades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 universitet. Målsättningen är att ge unga forskare möjligheten att fokusera på forskning och angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Oscar Agertz. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.

Simuleringar av hur stjärnors liv påverkar galaxer

I universum finns en flora av galaxer, allt ifrån små dvärggalaxer till enorma elliptiska galaxer. För att förstå hur mångfalden av galaxer har uppkommit kommer Oscar Agertz att – med hjälp av avancerade experiment i superdatorer – undersöka hur processer i massiva stjärnor påverkar dynamiken i en galax.

John Fitzpatrick. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakadem

Styrs djurs sexuella karaktärsdrag av hur de fortplantar sig?

Varför har inte däggdjur utvecklat samma vackra färger som fåglar – trots att även däggdjur behöver attrahera en partner för att kunna fortplanta sig? Wallenberg Academy Fellow John Fitzpatrick ska undersöka hur djurs karaktärsdrag och sexuella beteenden har påverkats av evolutionära övergångar från en fortplantningsmetod till en annan.

Sarah Greenwood. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademi

Hur påverkas marina inlandsisar av ett varmare klimat?

Wallenberg Academy Fellow Sarah Greenwood ska studera hur inlandsisar som mynnar ut i havet påverkas av den omgivande miljön. Ett viktigt mål är att kunna göra säkrare förutsägelser av hur Grönlands och Antarktis marina inlandsisar kommer att reagera när klimatet blir varmare.

Abraham Mendoza. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademi

Effektivare och miljövänligare metoder för kemisk syntes

Kemisk syntes av allt från läkemedel till nya material kräver ofta användning av toxiska lösningsmedel och metaller. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza ska utöka kemisternas verktygslåda med mer hållbara metoder. Inspirerad av naturen använder han ljusenergi för att styra och katalysera miljövänliga kemiska reaktioner.

Jonas Olofsson. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademie

Hur lagrar hjärnan doftminnen?

Forskares kunskaper om hur hjärnan lagrar minnen kommer främst från studier av synintryck. Wallenberg Academy Fellow Jonas Olofsson ska undersöka hur vi lagrar doftminnen. En nedsatt förmåga att känna doft kan vara ett tidigt tecken på Alzheimers sjukdom och en del tyder på att doftträning kan förbättra minnet.

Puff till forskningsdatabasen
KAW-loggan