Centralt administrerade lokaler

Sektionen för lokalservice ansvarar för de centralt administrerade lokalerna vid Stockholms universitet som omfattar skrivsalar, hörsalar, seminarierum, utställningsytor och vilrum.

För beställning/bokning av dessa lokaler, kontakta Lokalservice:
Ansvarig : Pierre Norrberg, telefon 08-16 24 00
Fax: 08-16 39 80
E-post: pierre.norrberg@su.se

alternativt:
Lisa Johansson, telefon 08-16 36 00
E-post: lisa.johansson@su.se

Geovetenskapens hus

För bokning av lokaler i Geovetenskapens hus vänligen kontakta:
Ansvarig: Erik Hansson, telefon 08-16 48 00
E-post: lokaler@natgeo.su.se

Juristernas hus

För bokning av lokaler i Juristernas hus vänligen kontakta Juridiska föreningen:
E-post: borgmastare@jurstud.com

Tovetorps zoologiska forskningsstation

För bokning av lokaler på kursgården se länk nedan.

Humanistiska föreningen - Gula villan

Vår lokal Gula villan lämpar sig för fester och middagar men fungerar även som mindre möteslokal.