Konst

Studentpalaset, Photo: Orasis

Konst

 

I universitetsområdet finns en mångfald av både interiör och exteriör konst, bland annat ett trettiotal byggnadsanknutna verk som beställts och tillkommit på Statens konstråds uppdrag, och som ägs, vårdas och förvaltas av fastighetsägaren Akademiska Hus i Stockholm.

Redan tidigt i planeringen av området, på 1960-talet, såg man till att införliva konstnärlig utsmyckning. Inte bara för att berika det offentliga rummet utan också för att förstärka och i viss mån provocera. Samtidigt som man lade en modernistisk plan för områdets olika byggnader lades också en plan för konsten, som främst skulle bestå av samtidskonst.