På universitetsområdet finns konstverken placerade på gemensamma utrymmen. De flesta av dem är tillgängliga för allmänheten och kan beskådas som en del av vårt kulturarv. Skulpturerna som finns i den omgivande miljön bildar tillsammans en skulpturpark. Ett av de större verken är ”Terrakotta” av konstnärerna Marianne och Sivert Lindblom.

Terrakotta, Photo: Eva Dalin
Terrakotta, Photo: Eva Dalin

Sivert Lindblom har sagt följande om vad han vill förmedla med sitt verk:

”Min uppgift är att skapa en form som åskådaren fyller med sitt innehåll. Den form jag gestaltar kan vi likna vid ett slags kärl. Jag bestämmer exakt hur kärlet ser ut. Åskådaren fyller sedan kärlet med sin ’upplevelsemassa’ som tvingas anta kärlets form. . . Och observera, det är en väsentlig skillnad om man fyller kärlet med mjölk eller svavelsyra”.

(ur boken ”Gestaltningar. Konst och arkitektur på Stockholms universitet”. 2012, sid 67).

 

Mer information om konsten på Stockholms universitet kan du få genom konstintendenten Camilla Hjelm, epost: camilla.hjelm@su.se.