Bokomslaget för Gestaltningar
Bokomslaget för Gestaltningar
 

 I den nya boken, Gestaltningar, berättar arkitekturhistorikern Martin Rörby om hur arkitekturen på universitetsområdet präglats av tre personer. De två första var David Helldén och Carl Nyrén som stod bakom Södra huset respektive Arrheniuslaboratorierna. Den tredje var Ralph Erskine som ritat bland annat Universitetsbiblioteket, Allhuset och Aula Magna.

 

Konstintendent Nina Weibull guidar bland konsten i området

Bokens mest utförliga del är skriven av universitetets konstintendent Nina Weibull där hon guidar bland konsten i området, från Albanova i Söder till Institutionen för pedagogik och didaktik i norr bakom Naturhistoriska riksmuseet. Där finns en av de senast inköpta skulpturerna bland tallarna vid entrén, den magnifika runda ”Pärlan” av Frida Teby. Andra iögonfallande skulpturer är till exempel Siverts Lindbloms skulpturgrupper i verket ”Terrakotta” på fältet och Annika Svenbros ”Du går icke ensam” utanför Geovetenskapens hus.

Konsten i området speglar sin samtid

Genomgående för konsten i området är att den speglar sin samtid. Här finns verk av flera framträdande svenska 1900-talskonstnärer. I Frescati hage, där Stressforskningsinstitutet idag finns, pryds en glasvägg av en målning av Sven X:et Erixson. Vid Botaniska institutionen i Lilla Frescati har Olle Ängkvist utsmyckat en tegelvägg och intill finns ett skåp med skrotskulpturer av Kjartan Slettemark. Och i Aula Magna finns verk av såväl Siri Derkert som Hilding Linnqvist och Lennart Mörk.

Boken är ett samarbete mellan Stockolms universitet, Statens konstråd och Akademiska Hus Stockholm. Fotografen Jean-Baptiste Béranger har tagit de flesta bilderna av konstverken.

  • Boken "Gestaltningar" kan köpas i SU-butiken och i Akademibokhandeln i Frescati från och med den 16 april 2012. Den finns både på svenska och engelska.
  • Huvudbiblioteket i Frescati marknadsför boken genom en utställning som pågår fram till och med den 22 april 2012.