Det är behöriga avtalstecknare (prefekter, föreståndare och motsvarande enhetschefer) som ansvarar för att innehållet på en webbplats inom universitetets domän su.se följer gällande lagstiftning och Stockholms universitets regler. De senare återfinns i universitetets Regelbok.

Vem som är informationsägare och med ansvar för innehållet på en viss sida framgår längst ned på varje enskild webbsida.

Webbredaktör är den person som ansvarar för sidans underhåll och uppdateringar.