Askölaboratoriet

Flaggskepp för Östersjöforskningen

Från Stockholms universitets marina fältstation Askölaboratoriet härstammar mycket av den kunskap vi idag har om Östersjön. Här har forskare från Sverige och hela världen gjort vetenskapliga studier i olika samarbeten, och här lades grunden för stora delar av dagens svenska marina miljöövervakning. Oräkneliga är de studenter som här fått lära sig grunderna i fältundersökningar och hur Östersjöns ekosystem fungerar. 

 

fika

Fullt hus på första Asködagen

20 november 2014 ordnade Östersjöcentrum en allra första Asködag där fokus låg på att presentera Askölaboratoriets viktiga östersjöforskning. Omkring 70 experter från olika amnesområden, doktorander, studenter och andra intresserade fick höra forskarna berätta om sina senaste resultat. Presentationerna täckte ett brett fält, från satellitövervakning av havsmiljön till de djupa bottnarnas processer.

Askö Laboratory in numbers

Askölaboratoriet i siffror

Har du koll på Askö? I den här filmen får du en snabbtur från ovan, och 20 fakta om Askö på mindre än två minuter.

Rektor skriver på avtal för fartygsbyggnation

Askölaboratoriets nya fartyg

Fältstationen Askölaboratoriet behöver ett nytt fartyg. Familjen Erling-Perssons Stiftelse gav i februari 2013 Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för att bygga ett modernt forskningsfartyg. Efter omfattande förberedelser är nu ett kontrakt med ett varv påskrivet.

Bojen sjösätts av Askös personal

Ny boj liverapporterar om tillståndet i Östersjön

Torsdag den 22 maj sjösattes en ny oceanografisk mätboj i Yttre Hållsfjärden, strax söder om Askö.* Vid mätstationen, som kallas B1 har forskare tagit prover sedan 60-talet. Men nu kommer man för första gången ha en realtidsövervakning.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.

Kunskapen når fram

meetings and visits on Askö