Askölaboratoriet

Flaggskepp för Östersjöforskningen

Från Stockholms universitets marina fältstation Askölaboratoriet härstammar mycket av den kunskap vi idag har om Östersjön. Här har forskare från Sverige och hela världen gjort vetenskapliga studier i olika samarbeten, och här lades grunden för stora delar av dagens svenska marina miljöövervakning. Oräkneliga är de studenter som här fått lära sig grunderna i fältundersökningar och hur Östersjöns ekosystem fungerar. 

 

Studenter ombord R/V Electra

Boka plats för kurs på Askö 2018

Nu är det dags för kursansvariga att ansöka om plats för kända och önskade kursveckor under både vår- och hösttermin på Askölaboratoriet.

Forskare från IOW och Stockholms universitet ombord Electra

Expertmöte om marina mättekniker

Genom det nya fartyget R/V Electra har universitet nu tillgång till mer avancerad mätteknik och nya möjligheter för forskare att utveckla tvärvetenskapliga projekt. För att hitta nya samarbeten bjöds Östersjöexperter inom marina mättekniker in till Askölaboratoriet i september.

Bojen sjösätts av Askös personal

Mätbojen sjösatt för säsongen

I slutet av april sjösattes mätbojen åter efter vintern. Nu kan ni följa vattentemperatur, salthalt, grumlighet, klorofyll och vindförhållanden i realtid. Via tabeller från SMHI eller i vår egen visualisering.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

R/V Electra

Aktuella miljöförhållanden B1/Askö

Mätbojen provtar havet i realtid, intill ligger provtagningspunkt B1

Utanför Askölaboratoriet ligger en av sex automatiska mätbojar som ingår i SMHI:s kustmätsystem. Följ dess mätvärden för salthalt, temperatur, syrgas, grumlighet, klorofyll och vindförhållanden direkt:

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube