Baltic Eye

Vetenskap för ett friskare Östersjön

Baltic Eye finns vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Genom Baltic Eye samarbetar forskare och kommunikatörer för att utveckla och sprida kunskap som bidrar till ett friskare Östersjön. Baltic Eye verkar för vetenskapligt grundade beslut och åtgärder som syftar till att förbättra Östersjöns miljö.

Konferens om kustzonförvaltning

Konferens om kustförvaltning

Varmt välkommen till en konferens och workshop om aktuell forskning som är relevant för förvaltning av kustnära undervattensnatur och kustfisk, den 30:e mars 2017.

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.

Baltic Eye webbpuff

Kommentarer, analyser och bakgrundsfakta om östersjöforskning!

FORSKNINGOMRÅDEN BE

Beslut som berör Östersjön ska ha vetenskaplig grund. Därför kommunicerar Baltic Eye vetenskap på ett lättillgängligt sätt. Läs mer om våra fokusområden: övergödning, livsmiljöer, hållbart fiske och miljögifter.