Baltic Eye

Lösningar för en bättre Östersjömiljö

Baltic Eye finns vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Genom Baltic Eye samarbetar forskare och kommunikatörer för att utveckla och sprida kunskap som bidrar till ett friskare Östersjön. Baltic Eye verkar för vetenskapligt grundade beslut och åtgärder som syftar till att förbättra Östersjöns miljö.

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.