De senaste åren har fisket i Östersjön förändrats drastiskt. Dels har utvecklingen gått från ett varierat fiske med många aktörer till ett mer storskaligt fiske med ett färre antal fiskare. Samtidigt har lönsamheten inom fisket ändrats. På 1980-talet var torskfisket det mest lönsamma. Idag är det istället fisket efter sill och skarpsill som klirrar bäst i kassan.

Det går att få bättre ekonomi i torskfisket

Ansvariga ministrar i EU har under de senaste åren beslutat om högre fiskekvoter av torsk än vad den vetenskapliga rådgivningen förordar. Det har resulterat i att bestånden idag är svaga, fångsterna blygsamma och att vi nu kan se en ökad polarisering mellan det småskaliga och storskaliga yrkesfisket. Kom och hör om alternativa beräkningar som visar hur mer försiktiga fångstnivåer i torskfisket ger jämnare och bättre inkomster för fisket över längre tid!

Oönskade konsekvenser?

Under frukosten vill vi även diskutera konsekvenserna av politiska beslut för Östersjöfisket generellt och för det lokala, och ofta småskaliga, fisket, i synnerhet. Blir det som beslutsfattarna tänkt sig? Vi kommer att knyta frågorna kring erfarenheterna från införandet av överförbara fiskerättigheter i det svenska sill- och skarpsillsfisket och hur det svenska Östersjötorskfisket kan komma att utvecklas.

Medverkande:

  • Gustaf Almqvist, Marinekolog och omvärldsanalytiker, Stockholms universitets Östersjöcentrum
  • Håkan Eggert, Docent, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet

Tid: 4 oktober. Seminariet pågår mellan kl. 8.30-9.15 men frukost serveras redan från klockan 8.00. Det finns även möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.

Plats: Klara eat & meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 Stockholm

Anmäl dig här senast 2 oktober
 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.