Våra kustområden erbjuder rika möjligheter till fiske, rekreation och turism. Samtidigt är många kustnära undervattensmiljöer känsliga för näringsutsläpp från land och för vårt nyttjande av havet. Det ställer höga krav på hur vi förvaltar kusten så att vår användning inte äventyrar havets biologiska mångfald eller den glädje och nytta vi själva har av kusten.

Interaktiv och live-sänd workshop

Vi bjuder in till en konferens och workshop om aktuell forskning som är relevant för förvaltning av kustnära undervattensnatur och kustfisk.

Konferensen riktar sig till länsstyrelser, kommuner, forskare och andra aktörer med intresse för kustförvaltning och kustzonsplanering.

Presentationerna kommer att live-sändas på denna sida.

Till anmälningsformulär (anmäl dig senast 15/3)

Program & innehåll

Programmet kommer att innehålla presentationer av ny och förvaltningsrelevant forskning, bland annat:

  • åtgärder för att bevara sjögräsängar och andra viktiga vegetationsmiljöer
  • betydelsen av kustnära vegetationsmiljöer för fisk
  • rovfiskens roll i kustens ekosystem
  • effekter av fiskfredningsområden
  • effekter av bryggor och båttrafik på grunda undervattensmiljöer

Det kommer också att finnas utrymme att diskutera konkreta frågor med forskarna och för en dialog om forsknings- och kunskapsbehov för framtida kustförvaltning. Det fullständiga programmet hittar du här.

Arrangörer: Baltic Eye vid Östersjöcentrum och forskningsprojektet PlantFish.