Besluten och åtgärderna för ett välmående hav måste grunda sig på en samlad kompetens, vilket kräver ett nära samarbete mellan näringsliv, beslutsfattare och forskare.

I samarbetet Baltic Bridge kombinerar forskare vid Helsingfors och Stockholms universitet sin kunskap för att beslutsfattare och näringsliv ska kunna agera för Östersjöns bästa.

Paneldeltagare:

Tina Elfwing, Föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Alf Norkko, Professor, Helsingfors universitet
Eleonora Hansi, Informationschef, Viking Line,
Mariana Granström, Corporate Responsibility Specialist, Fazer

Moderator:

Peter Buchert, Journalist.

 

Firandets fullständiga program hittar du här.