Infrastruktur

Infrastruktur

Attraktiv infrastruktur för framgångsrik forskning om havet

En av Östersjöcentrums viktigaste uppgifter är att tillhandahålla, utveckla och underhålla dyrbara ekonomiska och fysiska resurser för marin forskning, undervisning och miljöövervakning.

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, fartyg och båtar, har tillgång till ett stort utsjöfartyg och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Askölaboratoriets nya forskningsfartyg

Askölaboratoriets nya fartyg

Stockholms universitets Östersjöcentrum bygger ett nytt forskningsfartyg för marin forskning i Egentliga Östersjön. Fartyget, R/V Electra, kommer att vara klart sommaren 2016 och blir toppmodernt utrustat för många olika ändamål.

Bojen sjösätts av Askös personal

Ny boj liverapporterar om tillståndet i Östersjön

Våren 2014 sjösattes en ny oceanografisk mätboj i Yttre Hållsfjärden, strax söder om Askö.* Vid mätstationen, som kallas B1 har forskare tagit prover sedan 60-talet. Men nu kommer man för första gången ha en realtidsövervakning.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Välkommen att ansöka online:

R/V Electra

Aktuella miljöförhållanden B1/Askö

Mätbojen provtar havet i realtid, intill ligger provtagningspunkt B1

Utanför Askölaboratoriet ligger en av sex automatiska mätbojar som ingår i SMHI:s kustmätsystem. Följ dess mätvärden för salthalt, temperatur, syrgas, grumlighet, klorofyll och vindförhållanden direkt: