Stockholm University Play

  1. You are here:
  2. Start
  3. Stockholm University Play
Research News
Öppna föreläsningar

Brexit, Trump, Le Pen

– om populismens orsaker och konsekvenser

Ett öppet samtal om populismens frammarsch, mekanismer, orsaker och konsekvenser i Europa och världen, med historikern Klas Åmark, statsvetaren Jonas Tallberg och socialpsykologen Torun Lindholm. Moderator Gabriella Ahlström.
Tid: 18:00 - 19:30, 2 februari 2017. Plats: Rotundan, Stadsbiblioteket.

Academic Ceremonies
Student interviews from Orientation Day