Susanna Toivanen. Foto: Eva Dalin
Susanna Toivanen. Foto: Eva Dalin


Jag började studera sociologi och nationalekonomi vid Stockholms universitet i början på 1980-talet. Det ledde sedermera till studier på P-linjen, som i dag heter Programmet för Arbetsliv och Organisation (PAO). Men efter ett tag kom något viktigare emellan. Jag fick jobb på Scandinavian Airlines som flygvärdinna. Det var oerhört spännande att ha hela världen som arbetsfält. Förutom att drillas i service och kundbemötande fick jag uppleva både strejker och smärtsamma företagsfusioner under åren i flygbranschen.

Till Stockholms universitet återvände jag efter 15 års studieuppehåll. Det brukar jag vända till min fördel om jag träffar studenter som tvekar inför sina studieval. Ibland får man ta en omväg till drömjobbet och det går bra det också. När jag väl bestämt mig för den akademiska banan tog jag kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamen i sociologi inom loppet av 7 år. Att få forska om arbetsliv och hälsa är ett privilegium och mitt drömjobb. Det som jag tidigare upplevt i arbetslivet har jag kunnat tolka och förstå utifrån teoretiska kunskaper och perspektiv. Sådan kunskap och förståelse är viktig framför allt för utvecklig av hälsofrämjande arbetsplatser.

Men ofta står forskningen och praktiken långt ifrån varandra och det är frustrerande.  Jag har strävat efter att samverka, att försöka föra ut forskningsbaserad kunskap till arbetslivet. En sådan möjlighet fick jag i samband med Riksbankens Jubileumsfonds satsning Flexit som riktar sig till disputerade humanister och samhällsvetare. Det handlar om 3-åriga postdoktjänster i näringslivet. Jag jobbade på byggföretaget NCC, på deras fastighetsutvecklingsavdelning, med ett forskningsprojekt om framtidens kontorsarbetsplatser.  

Efter åren hos NCC återvände jag till Stockholms universitet och nya forskningsprojekt. Det är så jag vill arbeta som arbetslivsforskare, växelvis inom och utanför akademin. På det viset kan jag ta pulsen på arbetslivet och få nya idéer som kan vidareutvecklas i forskningen.

Berättare: Susanna Toivanen