Öppna föreläsningar

  1. You are here:
  2. Start
  3. Stockholm University Play
  4. Public Events
  5. Öppna föreläsningar
  6. Vems sanning? Samtal 3 / Om universitetens roll

Vems sanning? Samtal 3 / Om universitetens roll

Please fill out the form below

Contact editor

Captcha

To verify that you are human and not a machine, please use the image or audio verification below.

Back to the article

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

Sedan 30 år tillbaka ger Stockholms universitet öppna föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Ämnena är breda - stora och små, nationella och internationella, bekanta eller helt nya.

  • Oftast ingår en frågestund med möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna
  • Öppna föreläsningar är gratis och för alla.

Har du frågor rörande öppna föreläsningar? Kontakta anette.gardeklint.sylla@su.se.