Forskardagarna 2017 (avpublicerad)

  1. You are here:
  2. Start
  3. Stockholm University Play
  4. Public Events
  5. Forskardagarna 2016
  6. Forskardagarna 2017 (avpublicerad)

 

Forskardagarna 2017 – Vänster hörsal, 3 okt

Forskardagarna 2017 – Vänster hörsal, 4 okt

Forskardagarna 2017 – Vänster hörsal, 5 okt

 

Forskardagarna 2017 – Höger hörsal, 3 okt

Forskardagarna 2017 – Höger hörsal, 4 okt

 

Forskardagarna 2017 – Höger hörsal, 5 okt

Kontakt

Ansvarig: Samverkansavdelningen
E-postforskardagarna@su.se
Mer information: su.se/forskardagarna