1. Skapa din puff/teaser under fliken Startsida, på bilden nedan en Startsida B där du kan se alla ytor en puff/teaser kan placeras i.

Skapa puff/teaser
 
 

2. Ange Titel. Du kan välja om du vill visa titeln eller ej.

3. Du kan ange Kategorirubrik. Den visas då i versaler i grå ton (oavsett hur du skriver in texten).

4. Länktext: puffens titel läggs in som länktext om du inte anger annan text. Du kan välja om länktexten skall synas eller ej.

Titel, kategorirubrik och länktext
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Skriv in ev. text. Kan formateras med fetstil och kursiv stil. Även lista och länkar till webbsidor och dokument kan läggas in i puff/teaser.

Om du klistrar in bildresurs hamnar den ovanför texten i puffen/teasern.

Text i puff/teaser
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lägg in bild genom att skapa ny bild eller klistra in referens från redan uppladdad bild. Om puffen bara ska bestå av en bild, behöver du bara lägga in en bild här samt ange Titel och ev. länktext.

7. Du kan välja bland flera mallar med olika färg och inramning. Observera att färgad puff/teaser inte får ligga i löpsedeln.

Bild och stil puff/teaser
 
 

8. Klicka på "Infoga"